Jaźwina, woj. dolnośląskie

Badania miały na celu sporządzenie inwentaryzacji obiektu oraz rozpoznanie znanej ze źródeł pisanych fazy średniowiecznej.

Dokumentacja została sporządzona do celów doktoratu.

Podziel się