Świecie, pow. lubański, woj. dolnośląskie.

Na północnej stronie dziedzińca zamku w Świeciu zlokalizowany jest budynek dawnej stajni i obok niej wieży, pełniącej funkcję kaplicy. Pomiary w/w obiektów miały na celu wykonanie rzutów uwzględniających nieregularne ułożenie ścian oraz przekroi koniecznych dla celów wykonania późniejszego projektu adaptacji.

 

Podziel się