Projekty

Zamek w Świeciu, inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów

Świecie, pow. lubański, woj. dolnośląskie Po północnej stronie dziedzińca zamku w Świeciu zlokalizowane są dwa budynki – dawna stajnia zamkowa oraz wieża pełniąca rolę kaplicy. Inwentaryzacja tych obiektów wykonana w 2015 roku miała na celu wykonanie rzutów uwzględniających nieregularne ułożenie ścian oraz przekroi koniecznych dla celów wykonania późniejszego projektu adaptacji. W roku 2017 wykonałem inwentaryzację […]

Zamek w Świeciu, inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów Read More »

Dwór w Słupicach, inwentaryzacja, projekt odbudowy

Słupice, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie Renesansowy dwór w Słupicach jest obiektem prawie nieznanym. Moja pierwsza styczność z nim przypada na lata studenckie, gdy sporządziłem projekt jego odbudowy (współpraca: mgr inż. arch Michał Szkudlarski). W roku 2016 wykonałem szczegółową inwentaryzację elewacji dworu, wraz z elewacjami dziedzińca.

Dwór w Słupicach, inwentaryzacja, projekt odbudowy Read More »

Dwór w Lubiechowej, inwentaryzacja, badania architektoniczne, koncepcja adaptacji zabytku

Lubiechowa, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie Dwór w Lubiechowej jest bardzo ciekawym obiektem, jednak prawie nieznanym. Jego obecna forma jest skutkiem przebudowy na spichlerz wykonanej w połowie XVIII wieku.W roku 2018 wykonałem inwentaryzację obiektu i badania architektoniczne. Pozwoliły one rozpoznać najstarszą formę późnośredniowiecznego dworu, rozbudowanego później o skrzydło kuchenne.Na początku roku 2019 wykonana została koncepcja odbudowy

Dwór w Lubiechowej, inwentaryzacja, badania architektoniczne, koncepcja adaptacji zabytku Read More »

Zamek w Lipie, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane zabezpieczenia zabytku

Lipa, pow. jaworski, woj. dolnośląskie We wsi Lipa znajdowały się trzy dwory, z czego ten zwany „górnym” jest dawnym średniowiecznym zameczkiem mocno przebudowanym w XIX wieku. Pierwsze prace projektowe to projekt budowlany zabezpieczeń części XIX wiecznej (tzw. dom ze szczytami) oraz średniowiecznej kuchni z kominem w kształcie piramidy, wykonany w 2014 roku. W 2017 roku

Zamek w Lipie, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane zabezpieczenia zabytku Read More »

Zamek rycerski, koncepcja budowy

Koncepcja budowy zamku, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie Koniec 2018 roku przyniósł dość nietypowe, ale szalenie ciekawe zlecenie – wykonania koncepcji budowy zameczku rycerskiego na zadanym terenie zlokalizowanym na dolnośląski przedgórzu. Inwestor chce postawić dawnymi metodami mały zameczek, którego forma ma nawiązywać do obronnych obiektów prywatnych budowanych na terenach obecnego województwa dolnośląskiego po połowie XIV wieku,

Zamek rycerski, koncepcja budowy Read More »

Scroll to Top