Zamek w Lipie, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane zabezpieczenia zabytku

Lipa, pow. jaworski, woj. dolnośląskie

We wsi Lipa znajdowały się trzy dwory, z czego ten zwany „górnym” jest dawnym średniowiecznym zameczkiem mocno przebudowanym w XIX wieku.
Pierwsze prace projektowe to projekt budowlany zabezpieczeń części XIX wiecznej (tzw. dom ze szczytami) oraz średniowiecznej kuchni z kominem w kształcie piramidy, wykonany w 2014 roku.
W 2017 roku wykonałem wtedy inwentaryzację zamku, a rok później badania architektoniczne, które wyjaśniły i uszczegółowiły rozwój przestrzenny obiektu.
W końcu 2018 roku zawaliły się szczyty tzw. XIX-wiecznego domu ze szczytami (projekt z roku 2014 niestety nie został zrealizowany), a Właściciel zgłosił się do mnie z prośbą o sporządzenie projektu ich odbudowy i wzmocnienia konstrukcji tej części obiektu.

Scroll to Top