Zabytki

Zamek w Świnach, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane odbudowy i adaptacji zabytku

Zamek w Świnach,
inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane odbudowy i adaptacji zabytku

Świny, pow. jaworski, woj. dolnośląskie Temat zamku w Świnach pojawił się na wiosnę 2016 roku.W kwietniu i maju została wykonana inwentaryzacja założenia ( sprawdzenie starej inwentaryzacji z połowy XX wieku oraz jej uzupełnienie, m.in. o elewacje zamku średniego i brakujące rzuty i pr...

9 stycznia, 2020 9:08 amAdmin Techniczny05095

Zobacz więcej
Szkoła w Posadzie, inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego

Szkoła w Posadzie,
inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego

Posada, pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły i kaplicy ewangelickiej wykonana w lipcu i sierpniu 2019 roku jest wstępem do prac zabezpieczający obiekt i – w przyszłości – jego odbudowy. Szczególną trudnością było zinwentaryzowanie przepięk...

22 sierpnia, 2019 2:07 pmPiotr Błoniewski03129

Zobacz więcej
Zamek w Świeciu, inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów

Zamek w Świeciu,
inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów

Świecie, pow. lubański, woj. dolnośląskie Po północnej stronie dziedzińca zamku w Świeciu zlokalizowane są dwa budynki – dawna stajnia zamkowa oraz wieża pełniąca rolę kaplicy. Inwentaryzacja tych obiektów wykonana w 2015 roku miała na celu wykonanie rzutów uwzględniających niere...

2 czerwca, 2019 3:04 pmAdmin Techniczny02468

Zobacz więcej
Dwór w Słupicach, inwentaryzacja, projekt odbudowy

Dwór w Słupicach,
inwentaryzacja, projekt odbudowy

Słupice, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie Renesansowy dwór w Słupicach jest obiektem prawie nieznanym. Moja pierwsza styczność z nim przypada na lata studenckie, gdy sporządziłem projekt jego odbudowy (współpraca: mgr inż. arch Michał Szkudlarski). W roku 2016 wykonałem szczegó...

2 czerwca, 2019 2:38 pmAdmin Techniczny02461

Zobacz więcej
Dwór w Lubiechowej, inwentaryzacja, badania architektoniczne, koncepcja adaptacji zabytku

Dwór w Lubiechowej,
inwentaryzacja, badania architektoniczne, koncepcja adaptacji zabytku

Lubiechowa, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie Dwór w Lubiechowej jest bardzo ciekawym obiektem, jednak prawie nieznanym. Jego obecna forma jest skutkiem przebudowy na spichlerz wykonanej w połowie XVIII wieku.W roku 2018 wykonałem inwentaryzację obiektu i badania architektoniczne. Pozwolił...

2 czerwca, 2019 2:35 pmAdmin Techniczny01945

Zobacz więcej
Zamek w Lipie, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane zabezpieczenia zabytku

Zamek w Lipie,
inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane zabezpieczenia zabytku

Lipa, pow. jaworski, woj. dolnośląskie We wsi Lipa znajdowały się trzy dwory, z czego ten zwany „górnym” jest dawnym średniowiecznym zameczkiem mocno przebudowanym w XIX wieku. Pierwsze prace projektowe to projekt budowlany zabezpieczeń części XIX wiecznej (tzw. dom ze szczytami) oraz ...

2 czerwca, 2019 2:30 pmAdmin Techniczny01685

Zobacz więcej
Zamek rycerski, koncepcja budowy

Zamek rycerski,
koncepcja budowy

Koncepcja budowy zamku, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie Koniec 2018 roku przyniósł dość nietypowe, ale szalenie ciekawe zlecenie – wykonania koncepcji budowy zameczku rycerskiego na zadanym terenie zlokalizowanym na dolnośląski przedgórzu. Inwestor chce postawić dawnymi metodami m...

2 czerwca, 2019 2:24 pmAdmin Techniczny03334

Zobacz więcej
Wieża w Siedlęcinie, inwentaryzacja, koncepcja odbudowy

Wieża w Siedlęcinie,
inwentaryzacja, koncepcja odbudowy

Siedlęcin, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie Średniowieczna wieża mieszkalna jest perełką na skalę europejską. W 2013 roku miałem przyjemność wykonać w jej kompleksie prace polegające na inwentaryzacji grobli wschodniej wraz z mostkami oraz wykonaniu koncepcji odtworzenia grobli i...

2 czerwca, 2019 2:18 pmAdmin Techniczny01436

Zobacz więcej
Zamek w Płoninie, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane

Zamek w Płoninie,
inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane

Płonina, pow. jaworski, woj. dolnośląskie Prace na zamku w Płoninie przebiegały wieloetapowo już od początku 2011 roku. W etapie 1 została wykonana koncepcja częściowej odbudowy średniowiecznych murów zamkowych wraz z ich adaptacją dla celów ruchu turystycznego (współpraca: prof. Ma...

2 czerwca, 2019 2:13 pmAdmin Techniczny01597

Zobacz więcej
Pałac w Łażanach, inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia murów

Pałac w Łażanach,
inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia murów

Łażany, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie Pałac w Łażanach w swojej obecnej formie jest malowniczą ruiną z elementami renesansu i baroku, otoczona szeroką nawodnioną fosą. W swoich murach kryje jednak również partie średniowieczne. W 2018 roku wykonałem inwentaryzację elewacji pał...

2 czerwca, 2019 2:08 pmAdmin Techniczny01594

Zobacz więcej
Zamek w Grodźcu, projekty budowlane odtworzenia detalu

Zamek w Grodźcu,
projekty budowlane odtworzenia detalu

Grodziec, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie Zamek w Grodźcu jest pięknym i potężnym założeniem usadowionym na szczycie góry. Jednak z racji swojej skali jest też ciężki do wykonywania oraz projektowania prac remontowych i rewitalizacyjnych – jest to po prostu przysłowiowa ̶...

2 czerwca, 2019 2:03 pmPiotr Błoniewski01452

Zobacz więcej
Zamek w Szydłowie, inwentaryzacja

Zamek w Szydłowie,
inwentaryzacja

Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie Inwentaryzacja murów zamku królewskiego w Szydłowie została wykonana w 2015 roku i przebiegała równolegle z badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez pracownię Trecento z Łodzi. Miała na celu pozyskanie dokładnych informacji o murach za...

2 czerwca, 2019 12:02 pmAdmin Techniczny01659

Zobacz więcej
Kamienica we Wrocławiu, koncepcja rozbudowy zabytku

Kamienica we Wrocławiu,
koncepcja rozbudowy zabytku

Wrocław, ul. Włodkowica, woj. dolnośląskie W 2013 roku wykonałem koncepcję rozbudowy kamienicy we Wrocławiu. Celem było wykreowanie dodatkowej przestrzeni na poddaszu, schowanie wszystkich urządzeń technicznych takich jak wentylatory, oraz rozbudowa parteru o salę restauracyjną od strony...

2 czerwca, 2019 12:02 pmAdmin Techniczny0950

Zobacz więcej
Wrocław, koncepcja odbudowy ołtarza

Wrocław,
koncepcja odbudowy ołtarza

W koncepcji ołtarza dla kościoła Św. Macieja we Wrocławiu zaproponowałem sięgnięcie do form historycznych, ale w nowoczesnym wydaniu. Forma inspirowana jest ołtarzem istniejącym w tym miejscu przed wojną, jednak w założeniu ma być płaska, z wgłębnymi czarnymi szczelinami, które two...

1 czerwca, 2019 1:47 pmPiotr Błoniewski0953

Zobacz więcej
Pałac w Chobieni, projekt budowlany remontu elewacji

Pałac w Chobieni,
projekt budowlany remontu elewacji

Chobienia, pow. lubiński, woj. dolnośląskie. Projekt budowlany remontu elewacji zewnętrznych pałacu w Chobieni, poprzedzony inwentaryzacją elewacji, oparty był na odtworzeniu elementów skutych, zniszczonych lub zatartych w ciągu ostatnich 70 lat. Obejmował odtworzenie kamiennych schodów n...

26 października, 2016 12:20 pmPiotr Błoniewski01313

Zobacz więcej
Scroll to Top