Zamek w Świeciu, inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów

Świecie, pow. lubański, woj. dolnośląskie

Po północnej stronie dziedzińca zamku w Świeciu zlokalizowane są dwa budynki – dawna stajnia zamkowa oraz wieża pełniąca rolę kaplicy. Inwentaryzacja tych obiektów wykonana w 2015 roku miała na celu wykonanie rzutów uwzględniających nieregularne ułożenie ścian oraz przekroi koniecznych dla celów wykonania późniejszego projektu adaptacji.
W roku 2017 wykonałem inwentaryzację murów renesansowego dworu, przebudowanego w latach późniejszych na pałac, a zlokalizowanego we wschodniej części dziedzińca zamku w Świeciu. Inwentaryzacja posłużyła do wykonania projektu budowlanego odbudowy murów tej części założenia oraz ich wzmocnienia z założeniem, że w przyszłości obiekt zostanie zadaszony.

Scroll to Top