Zabytki

Zamek w Grodźcu, projekty budowlane odtworzenia detalu

Grodziec, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie Zamek w Grodźcu jest pięknym i potężnym założeniem usadowionym na szczycie góry. Jednak z racji swojej skali jest też ciężki do wykonywania oraz projektowania prac remontowych i rewitalizacyjnych – jest to po prostu przysłowiowa „studnia bez dna”. Pierwsze prace projektowe to rok 2014. Obejmowały odtworzenie maswerków Sali Rycerskiej (dolnej) na […]

Zamek w Grodźcu, projekty budowlane odtworzenia detalu Read More »

Zamek w Szydłowie, inwentaryzacja

Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie Inwentaryzacja murów zamku królewskiego w Szydłowie została wykonana w 2015 roku i przebiegała równolegle z badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez pracownię Trecento z Łodzi. Miała na celu pozyskanie dokładnych informacji o murach zamku, ich dokładnym przebiegu, grubościach i zmianach grubości, odchyleniach. Była podstawą dla późniejszego projektu zabezpieczenia ruin. Współpraca: Paweł Rajski

Zamek w Szydłowie, inwentaryzacja Read More »

Kamienica we Wrocławiu, koncepcja rozbudowy zabytku

Wrocław, ul. Włodkowica, woj. dolnośląskie W 2013 roku wykonałem koncepcję rozbudowy kamienicy we Wrocławiu. Celem było wykreowanie dodatkowej przestrzeni na poddaszu, schowanie wszystkich urządzeń technicznych takich jak wentylatory, oraz rozbudowa parteru o salę restauracyjną od strony fosy i wprowadzenie windy. Współpraca: B&B Projekt, Wrocław

Kamienica we Wrocławiu, koncepcja rozbudowy zabytku Read More »

Wrocław, koncepcja odbudowy ołtarza

W koncepcji ołtarza dla kościoła Św. Macieja we Wrocławiu zaproponowałem sięgnięcie do form historycznych, ale w nowoczesnym wydaniu. Forma inspirowana jest ołtarzem istniejącym w tym miejscu przed wojną, jednak w założeniu ma być płaska, z wgłębnymi czarnymi szczelinami, które tworzyłyby „rysunek” na powierzchni. W środku wmontowany został krzyż wiszacy w tej chwili w prezbiterium.

Wrocław, koncepcja odbudowy ołtarza Read More »

Pałac w Chobieni, projekt budowlany remontu elewacji

Chobienia, pow. lubiński, woj. dolnośląskie. Projekt budowlany remontu elewacji zewnętrznych pałacu w Chobieni, poprzedzony inwentaryzacją elewacji, oparty był na odtworzeniu elementów skutych, zniszczonych lub zatartych w ciągu ostatnich 70 lat. Obejmował odtworzenie kamiennych schodów na elewacjach wschodniej i zachodniej, nową stolarkę okienną i drzwiową, lukarny i kominy, przeprofilowanie otwarcia bramy wjazdowej. Najbardziej kontrowersyjne wydaje się

Pałac w Chobieni, projekt budowlany remontu elewacji Read More »

Scroll to Top