Zabytki

Zamek w Świnach, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane odbudowy i adaptacji zabytku

Świny, pow. jaworski, woj. dolnośląskie Temat zamku w Świnach pojawił się na wiosnę 2016 roku.W kwietniu i maju została wykonana inwentaryzacja założenia ( sprawdzenie starej inwentaryzacji z połowy XX wieku oraz jej uzupełnienie, m.in. o elewacje zamku średniego i brakujące rzuty i przekroje pałacu). Równolegle wraz z prof. Małgorzatą Chorowską prowadziliśmy badania architektoniczne całości kompleksu […]

Zamek w Świnach, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane odbudowy i adaptacji zabytku Read More »

Szkoła w Posadzie, inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego

Posada, pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły i kaplicy ewangelickiej wykonana w lipcu i sierpniu 2019 roku jest wstępem do prac zabezpieczający obiekt i – w przyszłości – jego odbudowy. Szczególną trudnością było zinwentaryzowanie przepięknej więźby dachowej pochodzącej z końca XIX wieku, tworzącej dawniej zwieńczenie szkolnej kaplicy. Projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego powstał w

Szkoła w Posadzie, inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego Read More »

Zamek w Świeciu, inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów

Świecie, pow. lubański, woj. dolnośląskie Po północnej stronie dziedzińca zamku w Świeciu zlokalizowane są dwa budynki – dawna stajnia zamkowa oraz wieża pełniąca rolę kaplicy. Inwentaryzacja tych obiektów wykonana w 2015 roku miała na celu wykonanie rzutów uwzględniających nieregularne ułożenie ścian oraz przekroi koniecznych dla celów wykonania późniejszego projektu adaptacji. W roku 2017 wykonałem inwentaryzację

Zamek w Świeciu, inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów Read More »

Dwór w Słupicach, inwentaryzacja, projekt odbudowy

Słupice, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie Renesansowy dwór w Słupicach jest obiektem prawie nieznanym. Moja pierwsza styczność z nim przypada na lata studenckie, gdy sporządziłem projekt jego odbudowy (współpraca: mgr inż. arch Michał Szkudlarski). W roku 2016 wykonałem szczegółową inwentaryzację elewacji dworu, wraz z elewacjami dziedzińca.

Dwór w Słupicach, inwentaryzacja, projekt odbudowy Read More »

Dwór w Lubiechowej, inwentaryzacja, badania architektoniczne, koncepcja adaptacji zabytku

Lubiechowa, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie Dwór w Lubiechowej jest bardzo ciekawym obiektem, jednak prawie nieznanym. Jego obecna forma jest skutkiem przebudowy na spichlerz wykonanej w połowie XVIII wieku.W roku 2018 wykonałem inwentaryzację obiektu i badania architektoniczne. Pozwoliły one rozpoznać najstarszą formę późnośredniowiecznego dworu, rozbudowanego później o skrzydło kuchenne.Na początku roku 2019 wykonana została koncepcja odbudowy

Dwór w Lubiechowej, inwentaryzacja, badania architektoniczne, koncepcja adaptacji zabytku Read More »

Scroll to Top