Zamek w Szydłowie, inwentaryzacja

Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie

Inwentaryzacja murów zamku królewskiego w Szydłowie została wykonana w 2015 roku i przebiegała równolegle z badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez pracownię Trecento z Łodzi. Miała na celu pozyskanie dokładnych informacji o murach zamku, ich dokładnym przebiegu, grubościach i zmianach grubości, odchyleniach. Była podstawą dla późniejszego projektu zabezpieczenia ruin.
Współpraca: Paweł Rajski Śląskie Studio Architektury

Scroll to Top