inwentaryzacja murów

Szkoła w Posadzie, inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego

Posada, pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły i kaplicy ewangelickiej wykonana w lipcu i sierpniu 2019 roku jest wstępem do prac zabezpieczający obiekt i – w przyszłości – jego odbudowy. Szczególną trudnością było zinwentaryzowanie przepięknej więźby dachowej pochodzącej z końca XIX wieku, tworzącej dawniej zwieńczenie szkolnej kaplicy. Projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego powstał w […]

Szkoła w Posadzie, inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego Read More »

Zamek w Świeciu, inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów

Świecie, pow. lubański, woj. dolnośląskie Po północnej stronie dziedzińca zamku w Świeciu zlokalizowane są dwa budynki – dawna stajnia zamkowa oraz wieża pełniąca rolę kaplicy. Inwentaryzacja tych obiektów wykonana w 2015 roku miała na celu wykonanie rzutów uwzględniających nieregularne ułożenie ścian oraz przekroi koniecznych dla celów wykonania późniejszego projektu adaptacji. W roku 2017 wykonałem inwentaryzację

Zamek w Świeciu, inwentaryzacja, projekty budowlane zabezpieczenia murów Read More »

Zamek w Płoninie, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane

Płonina, pow. jaworski, woj. dolnośląskie Prace na zamku w Płoninie przebiegały wieloetapowo już od początku 2011 roku. W etapie 1 została wykonana koncepcja częściowej odbudowy średniowiecznych murów zamkowych wraz z ich adaptacją dla celów ruchu turystycznego (współpraca: prof. Małgorzata Chorowska – kwiecień 2011 r.). Etap 2 obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku zamkowego, wykonaną w maju 2011

Zamek w Płoninie, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane Read More »

Zamek w Szydłowie, inwentaryzacja

Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie Inwentaryzacja murów zamku królewskiego w Szydłowie została wykonana w 2015 roku i przebiegała równolegle z badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez pracownię Trecento z Łodzi. Miała na celu pozyskanie dokładnych informacji o murach zamku, ich dokładnym przebiegu, grubościach i zmianach grubości, odchyleniach. Była podstawą dla późniejszego projektu zabezpieczenia ruin. Współpraca: Paweł Rajski

Zamek w Szydłowie, inwentaryzacja Read More »

Scroll to Top