Szkoła w Posadzie, inwentaryzacja, projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego

Posada, pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie

Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły i kaplicy ewangelickiej wykonana w lipcu i sierpniu 2019 roku jest wstępem do prac zabezpieczający obiekt i – w przyszłości – jego odbudowy. Szczególną trudnością było zinwentaryzowanie przepięknej więźby dachowej pochodzącej z końca XIX wieku, tworzącej dawniej zwieńczenie szkolnej kaplicy.

Projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcyjnego powstał w sierpniu i wrześniu 2019 roku i skupił się na ratowaniu konstrukcji i statyki obiektu. Największym problemem był stojący bez podparcia komin, którego upadek pociągnie najpewniej za sobą całą konstrukcję dachową. Zaprojektowano wsparcie więźby na tymczasowej ramie stalowej, a następnie prace przy ściągnięciu obiektu oraz odbudowie ścian konstrukcyjnych i stropów.

Scroll to Top