Zamek w Świnach, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane odbudowy i adaptacji zabytku

Świny, pow. jaworski, woj. dolnośląskie

Temat zamku w Świnach pojawił się na wiosnę 2016 roku.
W kwietniu i maju została wykonana inwentaryzacja założenia ( sprawdzenie starej inwentaryzacji z połowy XX wieku oraz jej uzupełnienie, m.in. o elewacje zamku średniego i brakujące rzuty i przekroje pałacu). Równolegle wraz z prof. Małgorzatą Chorowską prowadziliśmy badania architektoniczne całości kompleksu zamkowego obejmujące również wyniki prowadzonych w tym samym czasie badań archeologicznych.

Kolejno na jesieni 2016 roku została wykonana koncepcji adaptacji zamku i pałacu w Świnach zatwierdzona zimą przez regionalny oddział WKZ oddział w Legnicy.

Następnym krokiem było wykonanie projektu zabezpieczenia konstrukcyjnego donżonu zamkowego wraz z sąsiadującą klatką schodową obejmującego wstawienie nowych stropów w wieży, odbudowę narożnika wieżowej klatki schodowej (wraz z wzmocnieniem i spięciem konstrukcji, odtworzeniem schodów, sklepień, otworów okiennych), nowa stolarkę okienną i wymianę pokrycia dachowego, oraz organizację na szczycie klatki schodowej punktu widokowego.
Realizacja projektu – po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń – została rozpoczęta w 2017 roku.

Koniec roku 2017 i połowa 2018 przebiegł nad wykonywaniem projektu budowlanego przebudowy, częściowej odbudowy i adaptacji założenia zamkowego.  W końcu 2018 roku uzyskaliśmy Pozwolenie Konserwatorskie, a w 2019 decyzję o Pozwoleniu na Budowę.

Projekty powstały we współpracy z prof. Małgorzatą Chorowską – firma “Bełty”

Scroll to Top