Zamek w Płoninie, inwentaryzacja, badania architektoniczne, projekty budowlane

Płonina, pow. jaworski, woj. dolnośląskie

Prace na zamku w Płoninie przebiegały wieloetapowo już od początku 2011 roku.
W etapie 1 została wykonana koncepcja częściowej odbudowy średniowiecznych murów zamkowych wraz z ich adaptacją dla celów ruchu turystycznego (współpraca: prof. Małgorzata Chorowska – kwiecień 2011 r.).
Etap 2 obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku zamkowego, wykonaną w maju 2011 roku (współpraca: mgr inż. arch. Paweł Rajski).
Etap 3 to inwentaryzacja wieży zamkowej wraz z częścią otoczenia wykonana w lutym 2012 roku (współpraca: mgr inż. arch. Paweł Rajski).
Etap 4 – badania architektoniczne pałacu wraz z rozpoznaniem układu jego najstarszej renesansowej części (2014 rok – współpraca: prof. Małgorzata Chorowska);
Etap 5 – inwentaryzacja murów dziedzińca pałacowego (2015 rok – współpraca: mgr inż. arch. Paweł Rajski).
Etap 6 – inwentaryzacja murów tarasów południowych (2017 rok – współpraca: mgr inż. arch. Paweł Rajski).
W 2019 roku rozpoczynamy etap 7 prac polegający na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego adaptacji pałacu.

Scroll to Top